Avdem, Jorid

Avdem, Jorid (1961-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Oppland 1993-1997
Ansiennitet:
0 år, 45 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 30.05.1961

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Oppland, 1989 - 1993, Sp.
  • Vararepresentant nr 1 for Oppland, 1993 - 1997, Sp.

Verv

Offentlege verv

  • Varamedlem Styret for Øverby skole, 1990-1991
  • Varamedlem Det regionale høgskolestyret for Oppland, 1992-1993, medlem 1994