Berntsen, Jostein

Berntsen, Jostein (1943-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Sør-Trøndelag 1985-1989
Ansiennitet:
12 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter