Buttedahl, Johan

Buttedahl, Johan (1935-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som representant for
Buskerud 1985-1989
Ansiennitet:
8 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter