Christensen, Jorun

Christensen, Jorun (1934-2004)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Vest-Agder 1973-1977

Gå til biletgalleri

Christensen, Jorun har gått bort.

Finn informasjon etter