Vevatne, Jan Otto Henning

Vevatne, Jan Otto Henning (1891-1973)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Hordaland 1945-1949

Gå til biletgalleri

Vevatne, Jan Otto Henning har gått bort.

Finn informasjon etter