Stenberg, Johnny

Stenberg, Johnny (1925-1990)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Nord-Trøndelag 1977-1981
Ansiennitet:
8 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Stenberg, Johnny har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 03.01.1925 i Eigersund, Rogaland
 • Død 17.03.1990
 • Son av baneformann ved NSB Gabriel Stenberg (1896-) og Anna Håland (1894-)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 5 for Nord-Trøndelag, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 6 for Nord-Trøndelag, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 5 for Nord-Trøndelag, 1977 - 1981, A.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1973-77

  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Sekretær, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i delegasjonar

 • 1973-77

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1973 - 30.09.1977

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Orkdal landsgymnas 1941-1943
 • Jernbaneskolen 1948-1949

Yrke

 • Stasjonsbetjent ved NSB Trondheim distrikt 1944-1948
 • Konduktør NSB i Drammen, Eigersund og Trondheim distrikt 1949-1961
 • Overkonduktør NSB i Trondheim distrikt frå 1962

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Meråker formannskap 1959-1963
 • Varaordfører Meråker kommunestyre 1963-1965, ordfører 1966-1967, 1967-1971, 1971-1973, varaordfører 1973-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesutvalg, Nord-Trøndelag 1967-1971, 1971-1975

Offentlege verv

 • Medlem en rekke kommunale nemnder
 • Medlem en rekke fylkeskommunale nemnder

Tillitsverv i parti

 • Formann Gudå arbeiderlag 1963
 • Medlem Nord-Trøndelag Arbeiderpartis kommunalutvalg 1967-1975

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Arbeider-Avisa, Trondheim 1970-1973