Teigen, Jon

Teigen, Jon (1952-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1981-1985

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter