Wiik, Jofrid

Wiik, Jofrid (1934-2018)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Rogaland 1969-1973
Ansiennitet:
0 år, 7 dagar

Gå til biletgalleri

Wiik, Jofrid har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 07.12.1934
  • Død 12.05.2018

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Rogaland, 1969 - 1973, KrF.