Saugen, Jørgine

Saugen, Jørgine (1904-1990)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1961-1965

Gå til biletgalleri

Saugen, Jørgine har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 10.06.1904
  • Død 13.01.1990

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Sør-Trøndelag, 1954 - 1957, KrF.
  • Vararepresentant nr 3 for Sør-Trøndelag, 1958 - 1961, KrF.
  • Vararepresentant nr 3 for Sør-Trøndelag, 1961 - 1965, KrF.