Løvaas, Kårstein Eidem

Løvaas, Kårstein Eidem (1967-)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Vestfold 2017-2021
Ansiennitet:
8 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 10.11.1967
 • Son av miljøarbeider Odd Mardon Løvaas (1934-) og sosialkonsulent Velaug Heide Eidem (1938-)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 4 for Vestfold, 2013 - 2017, H.
 • Representant nr 1 for Vestfold, 2017 - 2021, H.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2013-2017

  Medlem, Familie- og kulturkomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Varamedlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Næringskomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjonar

 • 2017-2021

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 14.01.2020 - 30.09.2021

Medlemskap i gruppestyre

 • 2017-2021

  Medlem gruppestyret, Høyre, 29.01.2020 - 30.09.2021

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Plassen skole, Alvdal 1974-1976
 • Sander sentralskole, Sør-Odal 1976-1980
 • Sør-Odal ungdomsskole 1980-1983
 • Øvrebyen videregående skole, Kongsvinger 1983-1987
 • Rutherford High School, Florida 1985-1986
 • Toårig etatsutdanning, Hæren, Frederikstad 1987-1989
 • Förvaltningslinjen, Universitetet i Lund 1989-1993 (ikke fullført)

Yrke

 • Salgssjef, Norges Blindeforbund, markedsavdelingen 1988-1997 (deltid)
 • Programleder, Z-radio, Sverige 1991-1994
 • Programleder, P4 Radio Hele Norge 1994-2013
 • Programsjef, P4 Radio Hele Norge 1998-1999
 • Rådgiver, Vestfold fylkeskommune 2004-2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Nøtterøy kommunestyre 2007-2011

Offentlege verv

 • Leder Hovedutvalget for oppvekst og kultur, Nøtterøy 2007-2011

Tillitsverv i parti

 • Styremedlem Kongsvinger Unge Høyre 1984-1985
 • Styremedlem Nøtterøy Høyre 2005-2007

Tillitsverv i organisasjonar

 • Formann Forsvarsforeningens ungdom, Kongsvinger 1984-1986
 • Formann Kongsvinger Riksmålsforening 1985-1987