Groos, Kaare Steel

Groos, Kaare Steel (1917-1994)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Vest-Agder 1958-1961
Ansiennitet:
3 år, 263 dagar

Gå til biletgalleri

Groos, Kaare Steel har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 26.10.1917 i Grimstad, Aust-Agder
 • Død 20.02.1994
 • Son av skipsfører Andreas Cornelius Olsen Groos (1862-1953) og Anne Dannevig Nielsen (1876-1947)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 5 for Vest-Agder, 1958 - 1961, H.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1958-61

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 27.01.1958 - 13.05.1959
  Medlem, Justiskomiteen, 13.05.1959 - 30.09.1961

Medlemskap i delegasjonar

 • 1958-61

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1958 - 30.09.1961

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1937
 • Cand.jur. 1941

Yrke

 • Dommerfullmektig Kristiansand 1943-1945
 • Fylkesrepresentant for Erstatningsdirektoratet 1945-1951
 • Egen sakførerforretning i Kristiansand 1946-1961
 • Skole- og sosialrådmann i Kristiansand 1962-1982

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Kristiansand formannskap 1947-1951, 1951-1954, medlem 1955-1955, 1957-1959
 • Varaordfører Kristiansand bystyre 1955-1957

Offentlege verv

 • Medlem A/S Vinmonopolets stedlige styre, Kristiansand 1945-1961
 • Medlem Lønnsutvalget, Kristiansand 1948-1952, formann 1952-1959
 • Medlem Overformynderrådet, Vest-Agder 1948-1950
 • Medlem Generalplanrådet for Kristiansand distrikt 1956-1957
 • Medlem Rådet for eldreomsorgen 1970-1975 (representant for Norges By- og Herredsforbund)

Tillitsverv i parti

 • Formann Vest-Agder Unge Høyre 1946-1948
 • Varamedlem Unge Høires sentralstyre 1946-1948
 • Formann Kristiansand Unge Høyre 1946-1947
 • Formann Kristiansand Høyre 1948-1949
 • Medlem Høyres kommunalutvalg 1958-1961

Tillitsverv i organisasjonar

 • Leder Speidergruppe i Kristiansand 1946-1950
 • Medlem Styret i Sørlandet krets av Norsk Speidergutt-Forbund 1947-1949
 • Medlem Styret i Kristiansand avdeling av Den Norske Frimurerorden 1951-1957
 • Medlem Styret i Sørlandet distriktsavdeling av Sakførerforeningen 1955-1957
 • Medlem Styret i Norsk Speidergutt-Forbund 1959-1960

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Den Vestenfjeldske Bykredittforening 1947-1957, varaordfører 1957-1961
 • Medlem Representantskapet for Den Norske Hypotekforening for 2.den prioritets pantelån 1947-1961
 • Medlem Representantskapet for Sørlandsbanken A/S 1963-1965, formann 1965-1983

Litteratur

 • Groos, Kaare Steel og J. Møller Warmedal: Kommunebudsjett og kommuneskatt. To orienterende foredrag, Reistad 1960
 • Warmedal, J. Møller, Kaare Steel Groos og O. T. Svennæs: Kommunen, fylket og staten, budsjett, skattøre og utgiftsfordeling, Reistad 1964