Grønn-Hagen, Karen

Grønn-Hagen, Karen (1903-1982)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som representant for
Hedmark 1961-1965
Ansiennitet:
6 år, 289 dagar

Gå til biletgalleri

Grønn-Hagen, Karen har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 27.11.1903 i Tynset, Hedmark
 • Død 19.12.1982
 • Dotter av baker Ole Edvard Grønn (1875-1950) og Anna Eline Bjørnstad (1872-1939)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 1 for Hedmark, 1954 - 1957, B.
 • Representant nr 8 for Hedmark, 1961 - 1965, Sp.

Vararepresentasjonar

 • Rykte opp som representant 10.07.1955 etter Einar Frogners død.
 • Medlem av regjeringa 28.08.1963-25.09.1963, Karstein Seland møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1954-57

  Medlem, Samferdselskomiteen, 18.10.1955 - 16.01.1956
  Medlem, Sosialkomiteen, 16.01.1956 - 10.01.1958

  1961-65

  Sekretær, Administrasjonskomiteen, 13.10.1961 - 28.08.1963
  Sekretær, Administrasjonskomiteen, 25.09.1963 - 30.09.1965

Medlemskap i delegasjonar

 • 1954-57

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1957 -

  1961-65

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1962 -
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1964 -

  1965-69

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1965 -

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Departementet for familie- og forbrukersaker, 28.08.1963 - 25.09.1963

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Husmorskole
 • Student 1922

Yrke

 • Hushjelp og budeie
 • Husmor
 • Kortere vikariater som lærer 1923-1924
 • Bonde frå 1929

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Sp's Såmannsstatuett 1977

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Tynset kommunestyre 1951-1955, 1955-1959, varaordfører 1959-1960

Offentlege verv

 • Medlem Rådet for Direktoratet for utviklingshjelp 1966-1976
 • Medlem Bygningsrådet, Tynset

Tillitsverv i parti

 • Medlem Sp's landsstyre 1953-1959
 • Medlem Arbeidsutvalget 1955-1959

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Landsstyret i Norges bondekvinnelag 1957-1959
 • Formann Øyan Bondekvinnelag

Andre administrative verv

 • Medlem Tilsynsutvalget for Røros-Tweed 1957-1968 ( )