Helliesen, Kari

Helliesen, Kari (1938-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Rogaland 1993-1997
Ansiennitet:
8 år, 54 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 02.11.1938 i Stavanger, Rogaland
 • Dotter av rektor, stortingspresident Gustav Natvig-Pedersen (1893-1965) og husmor/utdannet lærer Marie Elisabeth Kløvstad (1902-1995)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1985 - 1989, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1989 - 1993, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1993 - 1997, A.

Vararepresentasjonar

 • Møtte fast som representant 09.05.1986-30.09.1989 for Gunnar Berge.
 • Møtte fast som representant 01.10.1989-16.10.1989 for Gunnar Berge.
 • Rykte opp som representant 30.12.1989 etter Gunn Vigdis Olsen-Hagens død.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1985-89

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 15.05.1986 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Sosialkomiteen, 30.12.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, Kontrollkomiteen, 18.06.1992 - 30.09.1993
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.1993 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjonar

 • 1989-93

  Delegat, FNs generalforsamling, 1992 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1957
 • Engelsk mellomfag 1960
 • Allmenn litteraturkunnskap grunnfag 1963
 • Fransk hovedfag 1964
 • Cand.philol., UiO 1964

Yrke

 • Timelærer Ullern realskole og gymnas 1964-1965
 • Lektor ved Stavanger Katedralskole 1965-2001

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Stavanger bystyre 1975-1979
 • Medlem Stavanger formannskap 1979-1983, 1983-1986, varamedlem 2003-2007

Offentlege verv

 • Medlem Våland bydelsutvalg, Stavanger 1972-1975
 • Medlem Sosialstyret, Stavanger 1976
 • Medlem Barnehagenemnda, Stavanger 1976-1980
 • Varamedlem Styret for Norsk Hotellfagskole 1980-1982
 • Varamedlem Husbankens avdelingsstyre i Bergen 1982-1986
 • Medlem Kommunalutvalget, Stavanger 1984-1986
 • Medlem Styret for Sentralsykehuset, Rogaland 1984-1988
 • Leder Helse- og sosialstyret, Stavanger 1984-1986
 • Medlem Sosialutvalget, Stavanger 1988-1992
 • Medlem Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora 1990-1996
 • Medlem og meddommer Lagmannsretten, Stavanger 2000-2004
 • Nestleder Hovedutvalget for miljø, Stavanger 2003-2005, leder 2005-2007
 • Nestleder Administrasjonsutvalget, Stavanger 2003-2007

Tillitsverv i parti

 • Medlem Styret for Stavanger Arbeiderparti 1978-1986, 1994-1998
 • Nestleder Stavanger Arbeiderparti 1981-1985
 • Nestleder Rogaland Arbeiderparti 1983-1985, leder 1985-1987
 • Medlem Styret for Rogaland Arbeiderparti 1983-1989
 • Leder Kvinnepolitisk styre, Stavanger Arbeiderparti 1995-1997, medlem 1997-2000

Tillitsverv i organisasjonar

 • Nestleder Stavanger kvinnesaksforening 1972-1976
 • Medlem Styret for Europabevegelsen i Rogaland frå 1995

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Custos Finans 1981-1986
 • Medlem Rådet for Stiftelsen Dysleksiforskning frå 1999 (til rådet ble oppløst)
 • Medlem Styret for Hetland Boligbyggelag frå 2003

Litteratur

 • Helliesen, Kari: Om Charles Baudelaires prosadikt og lyrikk, Universitetet i Oslo 1964