Meland, Kaare

Meland, Kaare (1915-2002)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Hordaland 1965-1969
Ansiennitet:
4 år, 28 dagar

Gå til biletgalleri

Meland, Kaare har gått bort.

Finn informasjon etter