Sørensen, Karl Ingolf

Sørensen, Karl Ingolf (1899-1966)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Rogaland 1958-1961
Ansiennitet:
0 år, 101 dagar

Gå til biletgalleri

Sørensen, Karl Ingolf har gått bort.

Finn informasjon etter