Freiberg, Kjell-Børge

Freiberg, Kjell-Børge (1971-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvald som representant for
Nordland 2017-2021
Ansiennitet:
4 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 27.04.1971

Stortingsperiodar

 • Representant nr 4 for Nordland, 2017 - 2021, FrP.

Vararepresentasjonar

 • Medlem av regjeringa 31.08.2018-18.12.2019, Dagfinn Henrik Olsen møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2017-2021

  Medlem, Næringskomiteen, 12.10.2017 - 31.08.2018
  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 07.01.2020 - 29.01.2020
  Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 29.01.2020 - 27.10.2020
  Medlem, Justiskomiteen, 27.10.2020 - 30.09.2021

Medlemskap i gruppestyre

 • 2017-2021

  Tredje vara innpisker, Fremskrittspartiet, 03.10.2017 - 31.08.2018
  Andre vara innpisker, Fremskrittspartiet, 28.01.2020 - 30.09.2021

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Olje- og energidepartementet, 23.10.2015 - 21.06.2017
  Statsråd, Olje- og energidepartementet, 31.08.2018 - 18.12.2019

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Hadsel kommunestyre 2007-2011, 2011-2015