Bekkemellem, Karita

Bekkemellem, Karita (1965-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Møre og Romsdal 2005-2009
Ansiennitet:
20 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 15.01.1965 i Lillehammer, Oppland
 • Dotter av skytebas Magne Bekkemellem og kjøkkensjef Marit Størksen

Stortingsperiodar

 • Representant nr 8 for Møre og Romsdal, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 7 for Møre og Romsdal, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 8 for Møre og Romsdal, 1997 - 2001, A.
 • Representant nr 6 for Møre og Romsdal, 2001 - 2005, A.
 • Representant nr 5 for Møre og Romsdal, 2005 - 2009, A.

Vararepresentasjonar

 • Medlem av regjeringa 17.03.2000-30.09.2001, Ottar Kaldhol møtte som representant.
 • Medlem av regjeringa 01.10.2001-19.10.2001, Ottar Kaldhol møtte som representant.
 • Medlem av regjeringa 17.10.2005-18.10.2007, Svein Gjelseth møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1989-93

  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, 21.10.1997 - 17.03.2000

  2001-2005

  Andre nestleder, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 24.10.2007 - 30.09.2009

Medlemskap i delegasjonar

 • 1993-97

  Delegat, FNs generalforsamling, 1993 -

  2001-2005

  Delegat, FNs generalforsamling, 2003 -

Medlemskap i gruppestyre

 • 2001-2005

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 19.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Barne- og familiedepartementet, 17.03.2000 - 19.10.2001
  Statsråd, Barne- og familiedepartementet, 17.10.2005 - 31.12.2005
  Statsråd, Barne- og likestillingsdepartementet, 01.01.2006 - 18.10.2007

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse fagforeningskurs
 • Forsvarets høgskole
 • Granlia videregående skole (markedsføringslinjen) 1980-1982

Yrke

 • Kontorassistent Fylkeslandbrukskontoret 1982
 • Kontorfullmektig Fylkesarbeidskontoret i Møre og Romsdal 1983, 1985-1987, 1989
 • Administrerende direktør Legemiddelindustriforeningen (LMI) frå 2009

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Kommunikasjonsprisen
 • Homofrydprisen 2000

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Molde kommunestyre 1987-1989

Offentlege verv

 • Medlem Administrasjonsstyret, Molde frå 1987
 • Medlem Likestillingsutvalget, Molde frå 1987
 • Medlem Distriktsprogramrådet for NRK Møre og Romsdal frå 1987
 • Varamedlem Fylkeskulturstyret, Møre og Romsdal frå 1987

Tillitsverv i parti

 • Sekretær Møre og Romsdal AUF 1986, fylkessekretær 1987, leder 1987-1988
 • Medlem Styret for Møre og Romsdal A's kvinneutvalg 1987
 • Medlem Styret for Molde A 1987-1988
 • Medlem Styret for Møre og Romsdal DNA 1987-1988
 • Medlem AUFs sentralstyre frå 1989
 • Leder A's kvinnepolitiske utvalg 1998-2007
 • Medlem DNAs sentralstyre 1998-2007

Tillitsverv i organisasjonar

 • Ungdomskontakt Norsk Tjenestemannslag 105/57 1988

Litteratur

 • Bekkemellem, Karita: Mitt røde hjerte, Aschehoug Oslo 2009