Engebretsen, Kjell

Engebretsen, Kjell (1941-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Akershus 2001-2005
Ansiennitet:
12 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 29.04.1941 i Oslo
 • Son av sjømann Birger Engebretsen (1913-1983) og husmor Helga Pedersen (1910-2001)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 8 for Akershus, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 6 for Akershus, 1997 - 2001, A.
 • Representant nr 10 for Akershus, 2001 - 2005, A.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1993-97

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 21.10.1993 - 11.01.1996
  Medlem, Finanskomiteen, 11.01.1996 - 30.09.1997
  Varamedlem, Valgkomiteen, 17.01.1996 - 30.09.1997
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1997 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Utenrikskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Andre nestleder, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i delegasjonar

 • 1993-97

  Delegat, FNs generalforsamling, 1994 -

  1997-2001

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 07.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Europautvalget, 04.11.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 16.11.2001 - 30.09.2005
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2003 - 30.09.2004

Medlemskap i gruppestyre

 • 2001-2005

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 19.10.2001 - 30.09.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Sosionom, Högskolan i Ørebro 1972
 • Förvaltningsrätt (2 betyg), Högskolan i Ørebro 1975-1977
 • Sosiologi (2 betyg), Högskolan i Ørebro 1977-1978
 • Psykologi (1 betyg), Högskolan i Ørebro 1978-1979
 • Høyere utdannelse i ledelse, Norges Kommunal- og sosialhøgskole 1987-1988

Yrke

 • Sosialkurator Oslo 1978
 • Institusjonsbestyrer Bryn tilsynshjem 1979
 • Administrasjonssjef HVPU 1979-1984
 • Sosialsjef Fredrikstad 1984-1987
 • Administrasjonssjef Oslo kommune 1987-1993 (permisjon fra 1993)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Frogn kommunestyre 1983-1987, 1991-1993

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Akershus 1987-1991, 1991-1993

Offentlege verv

 • Leder Skolestyret, Frogn 1991-1993
 • Leder Administrasjonsutvalget, Akershus 1991-1993
 • Leder Forhandlingsutvalget, Akershus 1991-1993
 • Stedfortreder Riksrettsutvalget frå 2007
 • Varamedlem Ombudsmannsnemnda for Forsvaret 2014-2017

Tillitsverv i parti

 • Medlem Styret i Frogn A 1978-1988, leder 1988-1991, fra 2007
 • Varamedlem DNAs landsstyre 1995-1997, medlem 1997-2001
 • Leder Akershus A 1997-2001
 • Medlem DNAs kontrollutvalg frå 2007

Andre administrative verv

 • Leder Styret for Vinterlandbruksskolen 1995-2005
 • Leder Styret for fergeselskapet Drøbak-Hurum-Svelvik 2000-2004