Rudvin, Elise

Rudvin, Elise (1899-1955)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Oslo 1954-1957

Gå til biletgalleri

Rudvin, Elise har gått bort.

Finn informasjon etter