Skogen, Ketil

Skogen, Ketil (1884-1970)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Telemark 1950-1953
Ansiennitet:
7 år, 110 dagar

Gå til biletgalleri

Skogen, Ketil har gått bort.

Finn informasjon etter