Kjenseth, Ketil

Kjenseth, Ketil (1968-)

Parti:
Venstre
Sist innvald som representant for
Oppland 2017-2021
Ansiennitet:
8 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Representantforslag

Lenkje til å sjå alle

Spørsmål til statsrådane

frå representanten
frå representanten
frå representanten

Saksordførar i saker

Lenkje til å sjå alle