Fredriksen, Kitty Petrine

Fredriksen, Kitty Petrine (1910-2003)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Troms 1950-1953
Ansiennitet:
0 år, 21 dagar

Gå til biletgalleri

Fredriksen, Kitty Petrine har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 10.01.1910
  • Død 03.03.2003

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Troms, 1945 - 1949, V.
  • Vararepresentant nr 2 for Troms, 1950 - 1953, V.