Reitan, Kirsten

Reitan, Kirsten (1942-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1993-1997
Ansiennitet:
0 år, 4 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter