Bohlin, Kjell

Bohlin, Kjell (1928-2011)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Telemark 1985-1989
Ansiennitet:
12 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Bohlin, Kjell har gått bort.

Finn informasjon etter