Knudsen, Kjell

Knudsen, Kjell (1931-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Akershus 1965-1969

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 23.03.1931

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 4 for Akershus, 1965 - 1969, A.

Medlemskap i regjering

  • Statssekretær, Sosialdepartementet, 05.11.1973 - 24.09.1977

Verv

Offentlege verv

  • Medlem Rikstrygdeverkets styre, 1980-1990