Bodøgaard, Kristian Johan

Bodøgaard, Kristian Johan (1885-1971)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Nordland 1945-1949
Ansiennitet:
1 år, 349 dagar

Gå til biletgalleri

Bodøgaard, Kristian Johan har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 27.05.1885 i Bodø Landdistrikt, Nordland
 • Død 12.12.1971
 • Son av gårdbruker Albrigt Kristoffersen (1847-1916) og Ingeborg (1856-1948)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1945 - 1949, H.

Vararepresentasjonar

 • Rykte opp som representant 09.04.1948 etter Cato Andreas Sverdrups død.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1945-49

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 09.04.1948 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkeskole

Yrke

 • Drev lofotfiske (fra 14-års alderen)
 • Fiske med egen farkost 1904-1940
 • Gårdbruker på Bodøgaard i Bodin 1914-1971

Verv

Offentlege verv

 • Medlem Styret for Trygdekassa, Bodin fra 1926, formann 1937-1942, 1945-1952
 • Medlem og formann Fiskenemnda, Bodin 1928-1951 (formann i 12 år)
 • Formann Forsorgsstyret, Bodin 1931-1934, medlem (i en rekke år)
 • Formann Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Bodø 1951-1955
 • Gjeldsmeklingsmann for fiskere, Bodin (i trettiårene)
 • Formann Prestegårdstilsynet, Bodin (i 6 år)
 • Formann Tilsynet for Bodin gamlehjem (i 6 år)
 • Jordskiftemann
 • Domsmann forskjellige rettsinstanser
 • Medlem Representantskapet for filetfabrikken Fiskagn , Ørnes til 1960 (medlem fra starten, statens representant)
 • Medlem Utvalget i Lofotoppsynet

Tillitsverv i parti

 • Formann Bodin Høireforening 1931-1960

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Bodin Meieri 1916-1959
 • Medlem Forstanderskapet ved Bodø Sparebank 1924-1949
 • Medlem Styret for Bodø Sparebank 1950-1955