Fjeld, Kristian

Fjeld, Kristian (1887-1976)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Hedmark 1958-1961
Ansiennitet:
15 år, 301 dagar

Gå til biletgalleri

Fjeld, Kristian har gått bort.

Finn informasjon etter