Halse, Kristian

Halse, Kristian (1926-2018)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Nordland 1969-1973
Ansiennitet:
1 år, 62 dagar

Gå til biletgalleri

Halse, Kristian har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 14.12.1926 i Stangvik, Møre og Romsdal
 • Død 06.11.2018
 • Son av gardbruker Per Rakstang Halse og Magnhild Julie Moe

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1969 - 1973, V.

Vararepresentasjonar

 • Møtte fast som representant 18.10.1972-30.09.1973 for Johan Kleppe.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1969-73

  Medlem, Landbrukskomiteen, 18.10.1972 - 30.09.1973
  Varamedlem, Valgkomiteen, 07.11.1972 - 30.09.1973

Medlemskap i gruppestyre

 • 1969-73

  Medlem gruppestyret, Venstre, 18.10.1972 - 30.09.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Nordmøre folkehøgskole 1945-1946
 • Voss folkehøgskole, lagsleiarlinja 1946-1947
 • Nesna offentlige lærerskole 1951
 • Skolesanglærereksamen ved Musikkonservatoriet i Oslo 1956
 • Mellomfag i norsk og historie 1959

Yrke

 • Lærer ved Vefsn folkehøgskole 1951-1960
 • Lærer ved Mosjøen videregående skole 1960-1991

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Vefsn kommunestyre 1962-1963
 • Varamedlem Vefsn formannskap 1963-1967, 1967-1971

Offentlege verv

 • Medlem Helserådet, Vefsn 1964-1967
 • Medlem Sosialstyret, Vefsn 1968-1971
 • Varamedlem Styret for Vefsn Folkehøgskole 1973-1974 (representant for staten), medlem 1974-1984, leder 1984-1987
 • Varaformann Kulturstyret 1976-1979
 • Varaformann Sang- og musikkutvalget 1976-1979, formann 1980-1983
 • Medlem Styret for Vefsn Museum
 • Formann Styret for Vefsn Musikkskole
 • Leder Styringsgruppa for Sjøgatamidlene, Mosjøen
 • Varamedlem Norsk Språkråd

Tillitsverv i parti

 • Studieleder Vefsn Venstre 1970-1971, leder 1972-1977

Tillitsverv i organisasjonar

 • Sekretær Mosjøen Lions Club    , president
 • Sekretær Styret for Hålogaland Ungdomslag (fylkeslag av Noregs Ungdomslag)    , leder
 • Medlem Styret for Vefsn Mållag    , leder

Litteratur

 • Halse, Kristian: Representert i to lyrikk-antologier og i "Syn og segn" og "Vinduet"
 • Jacobsen, Kjell og Kristian Halse: Vefsn Venstre. Jubileumsskrift
 • Halse, Kristian: Lys og kraft på Helgeland. 25 års jubileumsskrift, 1971
 • Langjord, Astrid: Skrifter 1909-55: Hundreårsminne 1885-1985, Mosjøen 1984
 • Halse, Kristian: David Monrad Johansen. Vefsningen som gav det nasjonale ny tonedrakt, 1988
 • Halse, Kristian: Mosjøen Idrettslag - 100 år, 1992
 • Halse, Kristian: Mosjøen Mansskor 1913-1993, 1993