Lund, Kristian

Lund, Kristian (1932-2012)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Oppland 1981-1985
Ansiennitet:
4 år, 4 dagar

Gå til biletgalleri

Lund, Kristian har gått bort.

Finn informasjon etter