Rusten, Kristine

Rusten, Kristine (1940-2003)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Oppland 1981-1985
Ansiennitet:
8 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Rusten, Kristine har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 06.07.1940 i Lom, Oppland
 • Død 03.12.2003
 • Dotter av snekker Sigurd Bråtet (1896-1978) og husmor Laura Djuvstad (1908-2000)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 4 for Oppland, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 6 for Oppland, 1981 - 1985, A.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1977-81

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Landbrukskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i delegasjonar

 • 1981-85

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1981 - 30.09.1985
  Delegat, FNs generalforsamling, 1984 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Framhaldsskole 1955
 • Handelsskole 1956
 • Engelskkurs 1957

Yrke

 • Kassadame 1956-1958, 1963-1965, 1973-1977

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Lom formannskap 1971-1975

Offentlege verv

 • Medlem Skolestyret, Lom 1972-1974, formann 1974-1976, medlem 1976-1984
 • Medlem Fylkesskolestyret, Oppland 1974-1977
 • Medlem Kulturstyret, Lom 1975-1977
 • Formann Skoleutvalget for Lom vidaregående skole 1975-1977
 • Varamedlem Styret for Riksteateret 1980

Tillitsverv i parti

 • Medlem Oppland DNAs skole- og kulturutvalg 1973-1977
 • Formann Lom Arbeiderparti 1976-1977

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Styret for Løvebakken mållag 1977-1985