Simonsen, Kristian

Simonsen, Kristian (1896-1952)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Troms 1950-1953

Gå til biletgalleri

Simonsen, Kristian har gått bort.

Finn informasjon etter