Skjelbred, Kristina

Skjelbred, Kristina (1928-2020)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Rogaland 1977-1981

Gå til biletgalleri

Skjelbred, Kristina har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 23.10.1928
  • Død 14.11.2020

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Rogaland, 1977 - 1981, KrF.

Verv

Offentlege verv

  • Varamedlem Rådet for Den Norske Stats Husbank, 1982-1986