Thurairajah, Kuberan

Thurairajah, Kuberan (1969-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som vararepresentant for
Finnmark 2001-2005

Gå til biletgalleri