Fevåg, Kjell Terje

Fevåg, Kjell Terje (1953-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1997-2001
Ansiennitet:
2 år, 121 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 02.03.1953 i Kristiansund, Møre og Romsdal
 • Son av pakker/kjøpmann Alf Bernhard Fevåg og Margot Natalie Spærsøy

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 2 for Møre og Romsdal, 1989 - 1993, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 1993 - 1997, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Møre og Romsdal, 1997 - 2001, A.

Vararepresentasjonar

 • Møtte fast som representant 01.10.1993-07.01.1994 for Ottar Kaldhol.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1993-97

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 21.10.1993 - 07.01.1994

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse kurs innen Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund
 • Sjøguttskole 1968
 • Yrkesskole (mekaniker) 1970-1971
 • Paragraf 20-kurs 1986-1987

Fagbrev

 • Fagbrev som industrimekaniker 1987

Yrke

 • Sjømann 1969-1970
 • Fiskeindustriarbeider 1969
 • Snekker 1971
 • Mekaniker Sterkoder A/S Kristiansund N frå 1971

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Kristiansund formannskap 1983-1987, medlem 1987-1991, 1991-1993

Offentlege verv

 • Varamedlem Administrasjonsutvalget, Kristiansund 1984-1987, medlem 1988-1991
 • Varamedlem Finansutvalget 1988-1993
 • Leder Hovedutvalget for undervisning 1992-1993
 • Medlem Styret for Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) 1992-1993 (representant for kommunen)
 • Medlem Styret for PP-kontoret 1992-1993

Tillitsverv i parti

 • Kasserer Kristiansund Arbeiderparti 1988-1989
 • Medlem Styret for Møre og Romsdal DNA 1989-1990

Tillitsverv i organisasjonar

 • Kasserer Verkstedklubben ved Sterkoder A/S 1979, sekretær 1980, nestleder 1981, 1989, leder 1989-1991
 • Kasserer Kristiansund Jern- og Metallarbeiderforening 1982-1988
 • Medlem Representantskapet i Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) 1988-1991
 • Leder Kristiansund og omegn fagforening 1991-1993

Andre administrative verv

 • Varamedlem Styret for Sterkoder A/S 1983-1985, medlem fra 1985
 • Leder Styret for Tollåsenga Produkter frå 1992