Lekve, Kyrre

Lekve, Kyrre (1968-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som vararepresentant for
Akershus 1993-1997

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter