Holen, Lars

Holen, Lars (1912-1994)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Hedmark 1973-1977
Ansiennitet:
12 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Holen, Lars har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 27.01.1912 i Alvdal, Hedmark
 • Død 23.08.1994
 • Son av småbruker Peder L. Holen (1871-1945) og småbrukerkone Elisabeth Bækken (1875-1949)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 8 for Hedmark, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 2 for Hedmark, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 2 for Hedmark, 1973 - 1977, A.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1965-69

  Medlem, Protokollkomiteen, 15.10.1965 - 25.10.1967
  Medlem, Landbrukskomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969

  1969-73

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Landbrukskomiteen, 14.10.1969 - 14.10.1970
  Midlertidig sekretær, Landbrukskomiteen, 14.10.1970 - 25.10.1970
  Medlem, Landbrukskomiteen, 25.10.1970 - 25.03.1971
  Sekretær, Landbrukskomiteen, 25.03.1971 - 30.09.1973
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 22.04.1971 - 30.09.1973
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 01.02.1972 - 30.09.1973
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 06.06.1973 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1973 - 30.09.1977
  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Samferdselskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i delegasjonar

 • 1969-73

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1972 -
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1972 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Agronom Storsteigen landbruksskole 1935

Yrke

 • Gårdbruker på egen gård frå 1931
 • Regnskapsfører for Landbruksøkonomisk institutt frå 1954

Annan aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Arbeidet i Milorg-organisasjoner 1942-1945

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Deltakermedaljen 1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Alvdal kommunestyre 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959, varaordfører 1959-1963, ordfører 1963-1966

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Hedmark 1963-1967

Offentlege verv

 • Medlem Skolestyret, Alvdal 1945-1954
 • Medlem Jordstyret, Alvdal 1948-1959
 • Medlem Ligningsnemnda, Alvdal 1950-1954
 • Formann Beiteutvalget, Alvdal 1952-1963
 • Formann Bustadnemnda, Alvdal 1955-1966
 • Medlem Overligningsnemnda, Alvdal 1955-1957
 • Medlem Brannstyret, Alvdal 1960-1963
 • Formann Styret for Fylkessjukehuset på Tynset 1964-1966
 • Medlem Representantskapet for Nord-Østerdal Kraftlag A/L 1964-1967
 • Medlem Statens korn- og kraftforråd 1968-1986
 • Medlem Utvalget av 1970 til å vurdere reglene for bruk av omsetningsavgiften frå 1970
 • Medlem Utvalget av 1972 til å utrede behovet for regulering av motorisert ferdsel i utmark frå 1972
 • Medlem Utvalget av 1972 til revisjon av jordskifteloven frå 1972
 • Leder Styret for Norsk Tipping A/S 1977-1983
 • Nestleder Styret for Landbrukets utbyggingsfond 1980-1982
 • Ordfører Rådet for Statens Kornforretning frå 1982

Tillitsverv i parti

 • Formann Alvdal arbeiderlag 1948-1950

Tillitsverv i organisasjonar

 • Formann Nord-Østerdal Meierilag 1963-1968
 • Formann Hedmark bonde- og småbrukerlag 1966-1980
 • Nestformann Norsk bonde- og småbrukerlag 1967-1972

Andre administrative verv

 • Formann Alvdal driftskredittlag 1938-1942, 1954-1965
 • Medlem Forstanderskapet ved Alvdal Sparebank 1946-1962
 • Formann Styret for Alvdal Meieri 1961-1968
 • Formann Kontrollkommisjonen i Alvdal Sparebank 1962-1966