Melkevoll, Laila

Melkevoll, Laila (1977-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Sogn og Fjordane 2005-2009
Ansiennitet:
0 år, 3 dagar

Gå til biletgalleri

Tilhøyrer

Kommunal- og regionaldepartementet

Politisk rådgiver
16.04.2012 -

Biografi

Personalia

  • Fødd 11.09.1977

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Sogn og Fjordane, 2005 - 2009, Sp.

Medlemskap i regjering

  • Politisk rådgiver, Kommunal- og regionaldepartementet, 16.04.2012 -