Moen, Lars Magnus

Moen, Lars Magnus (1885-1964)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Oppland 1954-1957
Ansiennitet:
30 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Moen, Lars Magnus har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 29.11.1885 i Lesja, Oppland
 • Død 22.04.1964
 • Son av husmann Tore Ingebrigtsen Moen (1859-1944) og Marie Larsdatter Dahle (1862-1903)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 1 for Oppland, 1925 - 1927, A.
 • Representant nr 5 for Oppland, 1928 - 1930, A.
 • Representant nr 4 for Oppland, 1931 - 1933, A.
 • Representant nr 3 for Oppland, 1934 - 1936, A.
 • Representant nr 3 for Oppland, 1937 - 1945, A.
 • Representant nr 1 for Oppland, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 1 for Oppland, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 1 for Oppland, 1954 - 1957, A.

Vararepresentasjonar

 • Medlem av regjeringa 28.06.1948-10.01.1950, Gunnar Kalrasten møtte som representant.
 • Medlem av regjeringa 11.01.1950-09.12.1953, Egil Hernæs møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1945-49

  Sekretær, Stortinget, 10.12.1945 - 28.06.1948

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1945-49

  Medlem, Valgkomiteen, 10.12.1945 - 28.06.1948
  Formann, Kirke- og skolekomiteen, 13.12.1945 - 28.06.1948

  1954-57

  Nestformann, Kirke- og undervisningskomiteen, 13.10.1954 - 10.01.1958

Medlemskap i gruppestyre

 • 1945-49

  Sekretær gruppestyret, Arbeiderpartiet, 04.12.1945 - 28.06.1948

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Kirke- og undervisningsdepartementet, 28.06.1948 - 19.11.1951
  Statsråd, Kirke- og undervisningsdepartementet, 19.11.1951 - 09.12.1953

Utdanning og yrkeserfaring

Lærlingepraksis

 • I skredderlære frå 1899

Fagbrev

 • Skreddersvenn Lillehammer og Elverum 1903-1910

Yrke

 • Egen skredderforretning Dombås 1911

Annan aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • I tysk fangenskap i Norge og Tyskland 1941-1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Dovre kommunestyre 1919-1922, 1928-1931, 1931-1934, 1934-1937, varaordfører 1937-1940
 • Medlem Dovre formannskap 1922-1925

Offentlege verv

 • Medlem Legatstyret for Hjerleids Husflidsskule 1920-1926
 • Medlem Skolestyret, Dovre 1921-1941, 1945-1948
 • Medlem Vergerådet 1926-1931
 • Medlem Overstyret for Hjerleids Husflidsskule 1927-1929, 1936-1948
 • Formann Bygningsrådet, Dombås 1929-1941
 • Medlem Fjellstyret 1932-1939, 1945-1948
 • Medlem Råspritkomiteen 1934
 • Medlem Lærerskolekomiteen av 1935 frå 1935
 • Medlem Fylkesskolestyret, Oppland 1936-1938
 • Medlem Statens edruelighetsråd frå 1936
 • Formann Skolehjemkomiteen av 1936 frå 1936
 • Formann Fylkesskolestyret 1938-1941, 1945-1948
 • Formann Bygningsrådet 1945-1947
 • Varamedlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Lillehammer 1945-1948, medlem 1948-1959
 • Leder Skolehjemkomiteen av 1945 frå 1945

Tillitsverv i parti

 • Medlem Styret for Gudbrandsdal arbeiderparti 1924-1932, formann 1932-1948
 • Medlem Styret for Dovre arbeiderparti

Tillitsverv i organisasjonar

 • Utsending 22. internasjonale kongress for motarbeidelse av alkohol i Helsingfors 1939

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Dovre sparebank 1925-1963

Litteratur

 • Dalgard, Olav, Bjarne Aanesen, Carl Jakhelln og Lars Moen: Dikt fra Sachsenhausen, Oslo 1945