Nasser, Latifa

Nasser, Latifa (1959-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 2013-2017

Gå til biletgalleri