Romundstad, Lars Sverkeson

Romundstad, Lars Sverkeson (1885-1961)

Parti:
Bondepartiet
Sist innvald som representant for
Møre og Romsdal 1945-1949
Ansiennitet:
22 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Romundstad, Lars Sverkeson har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 12.09.1885 i Straumsnes, Møre og Romsdal
 • Død 30.06.1961
 • Son av lærer Sverke Larson Romundstad (1853-1896) og Maren Olsdatter Boksasp (1857-1936)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 6 for Møre, 1928 - 1930, B.
 • Representant nr 5 for Møre, 1931 - 1933, B.
 • Representant nr 7 for Møre, 1934 - 1936, B.
 • Representant nr 5 for Møre og Romsdal, 1937 - 1945, B.
 • Representant nr 4 for Møre og Romsdal, 1945 - 1949, B.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1945-49

  Varasekretær, Stortinget, 10.12.1945 - 10.01.1950

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1945-49

  Formann, Skog- og vassdragskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Møre fylkes landbruksskule 1905-1906

Yrke

 • Gårdbruker 1900-1947
 • Kasserer i Straumsnes sparebank 1921-1928

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Straumsnes kommunestyre 1919-1922, ordfører 1922-1925, 1925-1928, medlem 1928-1931, ordfører 1931-1934

Offentlege verv

 • Medlem Forliksrådet, Straumsnes 1927-1929
 • Medlem Råspritnemnda 1939-1940
 • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Kristiansund 1945-1959
 • Medlem Kommisjonen av 1949 til revisjon av lakseloven frå 1949
 • Medlem Jordbruksrådet for Svanvik omstreiferkoloni
 • Formann Landsrådet for husflid og småindustri

Tillitsverv i parti

 • Formann Møre og Romsdal Bondeparti 1939-1949

Tillitsverv i organisasjonar

 • Krinssekretær Noregs bondelag 1919-1928
 • Medlem Styret i Nyttevekstforeningen 1944-1953

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Kreditforeningen for land- og skogbruk, avdeling Molde 1927-1957
 • Medlem Kontrollnemnda i Straumsnes sparebank 1928-1929, 1931-1945
 • Medlem Forstanderskapet ved Straumsnes sparebank 1928-1942, formann 1942-1944, medlem 1944-1950