Johansen, Leif Christian

Johansen, Leif Christian (1978-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Troms 2001-2005
Ansiennitet:
0 år, 90 dagar

Gå til biletgalleri