Blakset, Leiv

Blakset, Leiv (1928-2005)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som representant for
Sogn og Fjordane 1989-1993
Ansiennitet:
8 år, 232 dagar

Gå til biletgalleri

Blakset, Leiv har gått bort.

Finn informasjon etter

Representantforslag

Lenkje til å sjå alle

Spørsmål til statsrådane

frå representanten
frå representanten
frå representanten

Saksordførar i saker

Lenkje til å sjå alle