Høeg, Liv

Høeg, Liv (1921-2015)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Vestfold 1969-1973

Gå til biletgalleri

Høeg, Liv har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 11.12.1921
  • Død 06.03.2015

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 4 for Vestfold, 1954 - 1957, H.
  • Vararepresentant nr 4 for Vestfold, 1969 - 1973, H.