Høeg, Liv

Høeg, Liv (1921-2015)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Vestfold 1969-1973

Gå til biletgalleri

Høeg, Liv har gått bort.

Finn informasjon etter