Teistung, Lisbeth

Teistung, Lisbeth (1939-)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Østfold 1993-1997

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 27.01.1939

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Østfold, 1993 - 1997, H.

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

  • Konsulent