Teistung, Lisbeth

Teistung, Lisbeth (1939-)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Østfold 1993-1997

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter