Kaland, Laila

Kaland, Laila (1939-2007)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Møre og Romsdal 1997-2001
Ansiennitet:
16 år, 201 dagar

Gå til biletgalleri

Kaland, Laila har gått bort.