Hopland, Leif

Hopland, Leif (1934-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Vestfold 1973-1977

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 22.10.1934

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 4 for Vestfold, 1973 - 1977, A.