Buvik, Martin

Buvik, Martin (1923-2018)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Troms 1973-1977
Ansiennitet:
12 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Buvik, Martin har gått bort.

Finn informasjon etter