Rommetveit, Magne

Rommetveit, Magne (1956-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Hordaland 2017-2021
Ansiennitet:
12 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Representantforslag

Lenkje til å sjå alle

Spørsmål til statsrådane

frå representanten
frå representanten
frå representanten

Saksordførar i saker

Lenkje til å sjå alle